پروژه کشور آهن

Istanbul / Beylikdüzü

وضعیت پروژه: تحویل فوری

منطقه پروژه: 44,426 m²

90 212-875 30 40

Istanbul / Beylikdüzü

تماس با ما