پروژه رز بزرگراه

Istanbul / Bağcılar

تاریخ تحویل : 01 / 2019

میزان حدود قیمت : 400,000 - 875,000 TL

منطقه پروژه: 5,000 m²

+90 542-811 80 80

پروژه رز بزرگراه به منظور ارتقاء زندگی افرادی که در استانبول زندگی می کنند طراحی شده است

Istanbul / Bağcılar

تماس با ما