Dükkan Çevre Temizlik Vergisi 2015`te ne Kadar?

Çevre temizlik vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu mükerrer 44. madde gereğince mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapı kullanıcıları tarafından ödeniyor.

Çevre temizlik vergisi, meskenlerde su faturalarına yansıtılıyor. Ancak bu verginin dükkan kullanıcıları tarafından ödenmesi gerekiyor. Dükkanda eğer kiracı varsa verginin mükellefi o oluyor.
İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
2.1.Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

1. Grup

1. Derece 2.500
2. Derece 1.900
3. Derece 1.600
4. Derece 1.300
5. Derece 1.100

2. Grup

1. Derece 1.600
2. Derece 1.200
3. Derece 970
4. Derece 770
5. Derece 660

3. Grup

1. Derece 1.100
2. Derece 800
3. Derece 660
4. Derece 500
5. Derece 400

4. Grup

1. Derece 500
2. Derece 400
3. Derece 300
4. Derece 250
5. Derece 190

5. Grup

1. Derece 300
2. Derece 250
3. Derece 170
4. Derece 160
5. Derece 130

6. Grup

1. Derece 160
2. Derece 130
3. Derece 88
4. Derece 77
5. Derece 55

7. Grup

1. Derece 55
2. Derece 44
3. Derece 31
4. Derece 26
5. Derece 20

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

1. Grup

1. Derece 3.125
2. Derece 2.375
3. Derece 2.000
4. Derece 1.625
5. Derece 1.375

2. Grup

1. Derece 2.000
2. Derece 1.500
3. Derece 1.212
4. Derece 962
5. Derece 825

3. Grup

1. Derece 1.375
2. Derece 1.000
3. Derece 825
4. Derece 625
5. Derece 500

4. Grup

1. Derece 625
2. Derece 500
3. Derece 375
4. Derece 312
5. Derece 237

5. Grup

1. Derece 375
2. Derece 312
3. Derece 212
4. Derece 200
5. Derece 162

6. Grup

1. Derece 200
2. Derece 162
3. Derece 110
4. Derece 96
5. Derece 68

7. Grup

1. Derece 68
2. Derece 55
3. Derece 38
4. Derece 32
5. Derece 25

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


1. Grup

1. Derece 1.250
2. Derece 950
3. Derece 800
4. Derece 650
5. Derece 550

2. Grup

1. Derece 800
2. Derece 600
3. Derece 485
4. Derece 385
5. Derece 330

3. Grup

1. Derece 550
2. Derece 400
3. Derece 330
4. Derece 250
5. Derece 200

4. Grup

1. Derece 250
2. Derece 200
3. Derece 150
4. Derece 125
5. Derece 95

5. Grup

1. Derece 150
2. Derece 125
3. Derece 85
4. Derece 80
5. Derece 65

6. Grup

1. Derece 80
2. Derece 65
3. Derece 44
4. Derece 38
5. Derece 27

7. Grup

1. Derece 27
2. Derece 22
3. Derece 15
4. Derece 13
5. Derece 10

Kaynak: emlakhaberi.com