Dokuma Fabrikası`nın İmar Planında 2. Kısım Görülüyor!

Dokuma Fabrikası`nın İmar Planında 2. Kısım Görülüyor!

Dokuma Fabrikası`nın son aşaması ile ilgili bilgi vermek için basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Tütüncü, Fabrika ile ilgili vazifeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`dan aldığını bildirdi.

Kepez Dokuma arazisine yeni binalar yapılmayacak!

Dokuma Fabrikası`nın Antalya`nın kent yaşamına nasıl kazandırılacağını belirlemesi için oluşturulan Dokuma Çalışma Grubu, çalışma grubunun ortaya koymuş olduğu çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yapmak için, sosyal tesislerde basın mensupları ile bir araya geldi.

"Hassasiyet içerisindeyiz"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma alanının hulbuki durumu ve bundan sonraki aşamaları hakkında bir araya geldiği basm mensuplarına, Dokuma Fabrikası`nın önemini anlatarak konuşmaya başladı. Başkan Tütüncü, "Dokuma üzerinde çok fazla spekülasyonların merkezinde olmuş bir yapı Burası 488 dönümlük arazi. Bu arazi şehrin merkezinde bir alan olarak düşünüldüğü vakit Antalya`da eşi benzeri bulunmayan çok kıymetli bir nitelikte arazi. Dolayısı üe buranın gerçek sahibi de halkımız olduğu için hem Antalya`ya hem de Kepezlilere yaraşır bir halde buradaki anıların geleceğe taşmması önem arz etmekte. Bunu da yapacak olan en önemli idare Kepez Belediyesi. Bu bakımdan böyle bir hassasiyetin içerisindeyiz" diyerek, fabrikanın geçmişi hakkında bügi verdi.

Hukuki aşamadan soma çalışmalar başlayacak Başkan Hakan Tütüncü, "Dokuma Fabrikası`nın imar planında 2 kısım görülüyor. Birinci kısım dokuma alanının yeşü alanlarının olduğu kısım, diğer kısım da Dokuma anonim şirketine ait arazisi içerisinde bulunan alanda ticari olarak ayrılmış bir kent. Burada bulunan binaların bir kısmının yeşil alan olarak düzenlemesinin yapılması için çalışmalarımızı yapacağız. 11 yıldır bina atü vaziyette. Çürümeye bırakılmış bir yapı. Bu sebeplerden dolayı bu yeşil alanın atıl vaziyette kalmamasını istedik. Yargılanma ve hukuki işlemleri bittikten soma çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

Eski binalar yıkılmayacak

Yeşil alanları kazandırırken ticari alanını da tamir edip halka sosyal alan kazandırmak gibi bir düşünceye sahip olduklarını kaydeden Başkan Tütüncü, alana yeni bina yapılmayacağını, eski binaların yeniden yapılandırılacağını ifade etti. Tütüncü, "Eski binaları ihya etmek sureti üe kültüre sanata katkı verecek çeşitli sosyal kültürel çalışmalar yapacağız. Çok farklı nitelikleri üe Antalya`nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek" diye konuştu.

Kongre salonu yapılması planlanıyor Dokuma Fabrikası alanının korkunç bir rant olduğunun farkında olduklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, bu alana konut, rezidans ya da otelin hiçbir şekilde yapılamayacağını, bunun işin çalıştıklarını düe getirdi. Alana kongre salonu yapılması gibi bir düşünce içerisinde olduklarını ifade eden Tütüncü, bu düşünceyi halkın görüşüne sunacaklarım belirtti. Başkan Tütüncü, "Biz buraya uluslararası kongre merkezi bir kongre vadisi niteliğinde bir bina inşa etmek istiyoruz, eğer yapüırsa Türkiye`nin en büyük kongre merkezi olacak. Bu bizim düşüncemizdir, kent kabul ederse yapılır kabul edilmezse başka bir şey önerilir. Şeffaf bir ortamda kamuoyunun sorgulamasına açık ve hesap verilebüirliği de peşin olarak kabul eden bir yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.

"Projeyi halka açmayabilirdik"

Belediyecüik anlayışları gereği belediyecüik yaptıkları bölgede yaşayan insanların, şehir sakini değü şehrin sahibi olarak düşündüklerim ifade eden Başkan Tütüncü, Dokuma Fabrikası projesini sadece Kepez Belediyesi meclis üyeleriyle de çözebüeceklerini ama halka açmanın çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. Tütüncü, "Benim burada yapmak istediğim şey şu, biz Kepez Belediyesi olarak meclisimizden bu konuları geçirip bu toplantıları hiç yapmayabilirdik. Park alanı düzenlemesi yapardık, buraya sosyal kültürel alanlar yüklerdik, kendi zihnimizce kendi aklımızca arkadaşlarımızla konuşur, meclisimizde tartışmalarımızı yapar ne gerekiyorsa buraya yapardık. Ama biz böyle yapmadık, bunu yöntem olarak benimsemedik.

Biz meclis olarak bir çalışma grubu kuralım istedik ve bu çalışma grubuyla birlikte Dokuma üe ilgili bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Ve bunun için şehir adına da kalıcı olmasını istiyoruz bu çok önemli" diye konuştu.

Plazaların önünü kapattık Başkan Hakan Tütüncü, projenin geleceğinde kendisi yönetici olmasa büe projenin rant projesine dönmemesi için şimdiden uygun altyapıyı oluşturduklarım kaydetti. Tütüncü, "Biz büinç oluşturabüirsek belli bir noktaya getirirsek meseleyi burayı hatıralanyla geleceğe taşımak istiyoruz. Yarın öteki gün gelir de bu ticari alan içerisine insanlar kocaman kocaman plazalar dikerse o zaman ne yapacağız? Bugün bu adımları atarsak insanlar oraya kocaman kocaman plazalar dikemeyecekler. 400 bin metre kare inşaattan bahsediyoruz, yarın öteki gün birileri toplu konutlar yapalım derlerse o zaman ne yapacağız? Ama şimdi böyle büinç oluşturmaya çalışırsak buranın şehir mirası olarak kabul edilmesi bu mirasa nankör bakacak herkesten bu şehir hesap sorar. Bizim yapmaya çalıştığımız şey şu, bu projeyi hedefe ulaştırmak" dedi.

"Ali Ağaoğlu buraya gelemez"

Bir gazetecinin Ali Ağaoğlu gibi müteahhitlerin Dokuma alanım rant alanına dönüştürebileceği kaygısı içinde olduğunu ifade etmesi üzerine Başkan Tütüncü, kendisi yönetimde olduğu sürece kimsenin o alanı rant alanına çevirmeyeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Dokuma Fabrikası ile ilgili kendisine çok büyük görev verdiğini belirten Tütüncü, "Ali Ağaoğlu falan buraya gelemez, biz olduğumuz sürece gelemez. Yıllar soma o tip kimselerin buraya gelememesi ve kurtarılması, kente kazandırılması, dönüş yoluna olmayan bir yola sokulması halk yoluna hazırlıyoruz. Partimden bana destek tamdır, 2009`un 11 Ocağında Kepez Belediye Başkanlığı görevi verildiğinde Tayyip Bey şunu söylemişti, `En büyük vazifen bu dokuma üzerinde oynanan oyunları ortadan kaldırmak`.

Antalya üe ilgili değerlendirmelerimiz olduğunda her zaman Tayyip bey bana verdiği vazifeden dolayı, buranın hukuki durumunun hangi noktada olduğunu hep sormuştur. Böyle bir imkan varken bununla alakalı gerekli adımları atmalıyız diye düşünüyorum" dedi.

Haberin devamı için linki tıklayınız!