Konut kredisinde dikkat edilecek 8 nokta

Konut kredisinde dikkat edilecek 8 nokta

Kredi pazarı araştırması, "Konut Kredisinde Dikkat Edilmesi Gereken 8 Nokta"

Konut Kredisinde Dikkat Edilmesi Gereken 8 Nokta
 
En uygun konut kredinin hangisi olduğuna karar vermek, satın alınacak konuta karar vermek kadar önemlidir. Bu konuda iyi araştırma yapmadan verilen kararlar sonrasında tüketici, ciddi maddi kayıplara uğrayabilir. Konut kredisi almadan önce dikkat edilmesi gerekenleri ve Kasım 2013`te yürülüğe giren Tüketici Koruma Kanunu`na göre konut kredisi alan ve alacak olanları ilgilendiren konuları kredipazari.com araştırdı.  
 
1. Zorunlu ve İsteğe Bağlı Sigortaları Öğrenin  
 
Konut kredisi kullandırım aşamasında bankaların tüketiciden talep ettikleri masraf kalemlerinden biri de sigortalardır. DASK, konut sigortası ve hayat sigortası bankanın tüketiciden yaptırmasını istediği sigortalardır. Zorunlu olarak yaptırılması gereken tek sigorta DASK (zorunlu deprem sigortasıdır) `tır. Tapuda konut alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için DASK`ın yaptrılması gerekir. Dairenin metrekaresine ve bulunduğu bölgenin deprem riskine göre DASK`ın tutarı da değişir. Konut sigortası ve hayat sigortası ise tamamen tüketicinin istediğine bağlı olarak yapılabilecek sigortalardır. Konut sigortası konutu deprem,sel,yangın, hırsızlık vb durumlarda koruma altına alır. Hayat sigortası ise krediyi çeken kişinin vefatı durumunda, mirasçılardan borcun tahsil edilmemesi için yapılan bir sigortadır. Yani krediyi çeken kişi vefat ettiğinde borcu sigorta fonu karşılar, mirasçılardan borç talep edilmez.
 
2 . Gelirinize Göre Borçlanın 
 
Banka, tüketicinin risk profiline göre kullandıracağı kredi tutarına karar verir. Kredi taksitlerinin aksatılmadan zamanında ödenmesi banka için en önemi kriterlerden biridir. Bu doğrultuda tüketiciden gelir belgesi talep edilir. Genel olarak banka krediye onay verebilmek için belgelenebilen gelirin, kredi taksitlerinin yarısını aşamamasını ister. Örnek olarak 3.000 TL gelir belgelenebilyorsa kredi taksitlerinin 1.500 TL`yi aşmaması gerekir. Bu durum bankadan bankaya değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak uygulanan bir ön koşuldur. 
 
3. Kredi bilgilendirme Formunu Okudunuz mu?
 
Kredi sözleşme öncesi bilgi formu, kredi sözleşmesinden önce tüketiciye verilmek zorundadır. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye yazılı olarak verilmesini takip eden 1 iş günü geçmeden imzalanan sözleşmeler geçersizdir. Bu bilgiler konut finansmanı kuruluşları için bağlayıcı niteliktedir.
 
4 . En Uygun Konut Kredisi Nasıl Bulunur 
 
En uygun konut kredisi faiz oranı en düşük kredi anlamına gelmez. En uygun krediye karar vermek için kredi faiz oranlarının yanında masrafların da hesaba katılması gerekir.Bunun için kredi karşılaştırma sitelerinden yararlanılabilir. www.kredipazari.com sitesindeki banka karşılaştır bölümünden seçilen kredi tutarı ve vadeye göre kredi masraflarıyla beraber en uygun konut kredisine kolayca karar verilebilir.
 
5. Krediden Cayma Hakknız Var 
 
Kasım 2013`de resmi gazetede onaylanarak yürürlüğe giren `Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu`na göre tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde vazgeçebilecektir. Bunun için cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin süre içinde bankaya yöneltilmiş olması yeterli olacaktır. Banka, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlü olacaktır.
 
Tüketici krediyi kullandıktan sonra cayma hakkın kullanılmak isterse, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Otuz gün içinde ödeme yapılmaması durumunda cayma hakkından yararlanamaz.
 
6. Kredi Ödemeleri için Açılan Hesaba Ücret Ödemeyin
 
Tüketici Kanunu öncesinde kredi ödemeleri için açılan hesaptan hesap işletim ücreti alınıyordu.  Kanun sonrasında tüketiciden belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyeceğine karar verilmiştir. Kanuna göre hesap üzerinden başka işlemler yapılmaz ya da tüketicinin hesabın açık kalmasına dair bir talimatı olmazsa, kredi ödemeleri bitince hesap da kapatılır. Yine tüketicinin bilgisi olmadan açılan hesaba bağlı kredili mevduat sözleşmesi yapılamayacak ya da kredi kartı çıkartılamaz.
 
7. Kredi ile İlgili Tüm Belgelerinizi Saklayın
 
Kredi işlemleriyle ilgili tüm evraklar kredi ödemeleri bitene kadar saklanmalıdır. Kredi sözleşme öncesi bilgi formu, kredi sözleşmesi,ödeme planı, dosya ücreti ya da kredi tahsis ücreri adı altında alınan masraflara dair dekontlar, sigorta işlemleriyle ilgili belgeler, bankayla yaşanabilecek hukuki sorunlarda ispat niteliğinde gerekli olacaktır. Sonradan bu belgelerin bankadan talep edilmesi durumunda banka, ekstra ücret isteyebilir. 
 
8. Erken Ödeme Ücreti Artık Vadeye Bağlı
 
Yeni Kanuna göre tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut kredisi borcunun tamamını erken ödeyebilecek ve bu durumda banka, erken ödenen miktarına göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak.