Ödediğiniz Emlak Vergilerini Geri Alabilirsiniz

Ödediğiniz Emlak Vergilerini Geri Alabilirsiniz

Emlak Vergisi Kanunu ile; Türkiye sınırları içinde, 200 m2’yi aşmayan bir evi olan emekli, ev hanımı, işsiz ve engelliler korunuyor.Onlara, “Bu bir eviniz için emlak vergisi ödemeyeceksiniz” deniliyor.Bu olay, çalışan emeklileri kapsamıyor.

Aynı şekilde, 2013’te 26 bin liranın üzerinde faiz, repo vb. menkul sermaye iradı elde edenleri de kapsamıyor.
Bunlar, olayı öğrendiklerinde, belediyelere gidip “Benim geçmiş yıllarda emlak vergisi ödemem gerekmiyormuş. Ödediklerimi İADE eder misiniz” dediklerinde, belediyelerin çoğu, “Geriye dönük iade yok” diyorlardı.

Maliye, son özelgesi ile de tüm tartışmalara son verdi.

“İndirimli bina vergisi (sıfır) uygulaması şartlarını geçmiş yıllar itibariyle sağlamaları halinde, GERİYE DÖNÜK indirimli oran uygulamasından yararlanabileceklerine ve düzeltme zaman aşımı süresi içinde (yani 2009-2014 döneminde) Ödenen Emlak Vergilerinin İadesinin Mümkün Olduğu” yönünde açıklama yaptı (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14 Mayıs 2014 tarih ve 82673428-175.01.01.03 [6654-974 ]-52964 sayılı özelgesi).

ŞİMDİ NE YAPILACAK?

Geçmiş yıllarda, bilmeden emlak vergisi ödeyen emekliler ve diğerleri;
1. İlgili belediyenin, emlak vergisi birimine, bir düzeltme dilekçesi verip, durumu açıklayın ve Vergi Usul Kanunu’nun 120. ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelgesini dayanak göstererek, ödediğiniz vergilerin iadesini talep ediniz.
Belediye, düzeltme ve iade yapmak mecburiyetinde. Çünkü ortada Maliye’nin yazılı görüş ve talimatı olan özelge var.
2. Emlak vergisi birimi düzeltme yapmazsa veya 60 gün içinde dilekçenize yanıt vermezse, ‘Belediye Başkanlığı’na hitaben şikayet yolu ile düzeltme dilekçesi verin.
3. Belediye Başkanlığı da olumsuz yanıt verirse veya 60 gün içinde yanıt vermezse, 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açınız. Avukat tutarsanız, davayı kazandığınızda avukat ücretini ve dava masraflarınızı belediye ödemek zorunda…

Sözcü