Emlak ve Vergi Masrafları

Emlak ve Vergi Masrafları

Randevu almak için hemen tıklayın! Hemen tıklayın! Facebook Tweet Linkedin Tapu Harcı Tapu Harcı, konutun emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, alım satım sırasında oluşan satış bedeli üzerinden, yüzde 2`şer oranında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir. (Örnek: 100 bin TL karşılığında bir ev alım satımında, hem alıcının hem de satıcının 2.000 TL harç bedeli ödemesi gerekiyor.)

Tapu Harcı

Tapu Harcı, konutun emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, alım satım sırasında oluşan satış bedeli üzerinden, yüzde 2`şer oranında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir.

(Örnek: 100 bin TL karşılığında bir ev alım satımında, hem alıcının hem de satıcının 2.000 TL harç bedeli ödemesi gerekiyor.)

 

Emlak Vergisi

Konutlarda "Emlak Vergisi" oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda ise binde 2 oranındadır. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 arttırımlı olarak uygulanır. Ayrıca "Emlak Vergisi" tutarları üzerinden yüzde 10 oranında, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” ödenmektedir. Konutun satıldığı yılın "Emlak Vergisi"ni konutu satan kişi öder. Satın aldığınız ev için ‘satışın yapıldığı yılın sonuna kadar` ilgili belediyeye "Emlak Vergisi Beyannamesi" vermeniz gerekmektedir.

Alacağınız evin, satıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş "Emlak Vergisi"nden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludurlar. (Yani, yeni alınan evin birikmiş emlak vergisi borcu, yeni sahibinden alınabilmektedir. Bu yüzden konutun geçmiş yıllara ait ödenmemiş "Emlak Vergisi" borcunun olup olmadığını öğrenmenizde fayda vardır. Eski ödemeleri Vergi Dairesi`nden ya da satan kişinin makbuzlarını kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Ödeme makbuzlarının fotokopilerini alıp saklayabilirsiniz.)

 

Çevre Temizlik Vergisi

"Çevre Temizlik Vergisi" su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına, 2012 yılı için, büyükşehir belediyelerinde 23 Kuruş, diğer belediyelerde 18 Kuruş olarak hesaplanır. Hesaplanan "Çevre Temizlik Vergisi" konutlar için su faturası ile tahsil edilir.

Çevre temizlik vergisi mükellefiyeti mülkün satın alındığı tarihten itibaren başlamaktadır.

 

Gelir Vergisi

Konutun satış bedeli ile maliyet bedeli arasındaki fark (elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlar da bulunan değerden çıkartılacaktır.) "Değer Artış Kazancı" olarak vergilendirilmektedir. Eğer konut 01.01.2007 ve sonrasında elde edilmiş ise, satın alındıktan 5 yıl sonra satılırsa, 01.01.2007 tarihinden önce elde edilmiş ise, satın alındıktan 4 yıl sonra satılırsa "Değer Artış Kazancı" vergisinden muaftır.

2012 yılında, konutun satışından elde edilen gelirlerin 8.800 TL`si "Gelir Vergisi"nden muaftır. Bu tutarın üzerinde oluşan kazançlar ise, aşan tutara göre %15-35 oranlarında vergilendirilmektedir.

 

Katma Değer Vergisi

İnşaattan alınan konutlarda net alanın 150 metrakareye kadar olması halinde %1, 150 metrekareyi aşması durumunda ise %18 KDV uygulanmaktadır. (Bu uygulama ikinci el evlerin alım - satımlarında geçerli değildir.)

 

Kira Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu gereği, konutların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak adlandırılır ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulurlar.

Bir takvim yılı içinde elde ettikleri kira geliri, istisna tutarını (3.000 TL, istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 88.000 TL’yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.) aşanlar, aşan tutarı beyan etmekle yükümlüdürler.

Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın saptanması için, kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır.