Tapu Yenileme Ücreti Kaç Para?

Tapu Yenileme Ücreti Kaç Para?

Mülkiyet haklarının teminatı olan tapular, belirlenen tapu yenileme ücreti karşılığında yenilenebilir. Ev, iş yeri veya arsa gibi taşınmazlara ait tapuların yenilenmesi için uygulanacak adımlar gayrimenkul sahibi herkes tarafından bilinmelidir. Peki bu süreçte tapu yenileme ücreti ne kadardır?

Tapu yenileme nerede gerçekleştirilir?

Satış ve miras tescili gibi tapu devri yapılan durumlarda vatandaşlara Tapu Dairesi tarafından mühürlü tapu senedi teslim edilir. Bu senet, kişilerin mülkiyet haklarının resmi dairelerce tanınmasını sağlayan bir kanıt niteliğindedir. Bazı sebeplerden dolayı yenileme gerektiğinde, işlemler yine herhangi bir Tapu Daire’sine başvurarak yapılabilir.

Tapu yenileme işleminde, fiziksel sebeplerle kullanılamaz hale gelmiş ve geçerlilik açısından tehlike arz eden tapular yeniden düzenlenir. Bazı özel durumlarda, tapuda geçen ada, pafta, parsel bilgilerinde değişiklikler olabilir. Bu bilgilerin güncellenmesi ve yeni ölçümlerin yapılarak tapuya işlenmesi gerekir. Bu tip tapu haritası güncellemelerinden Tapu Kadastro Müdürlükleri sorumludur.

Tapu yenileme hangi koşullarda mümkündür?

Kişilerin mülkiyet haklarının kanıtı olan tapu senetlerine pek çok sebeple yenileme yapılabilir. Tapu kaybolduğunda, kaybeden kişi hukuki olarak bir sonuca katlanmaz. Zira önemli olan tapu sicilindeki kayıtlardır. Kayıtta kişinin adı gözüktüğü sürece tapu yenileme işlemi yapılabilir. Tapuyu kaybeden vatandaşlar tapu dairesine müracaat ederek kırmızı renkli yeni bir tapu senedi hazırlatıp onaylatabilirler.

Tapu senedinin çalınması çok daha önemli bir mevzudur. Bu durumda kişilerin vakit kaybetmeden tapu dairesine durumu bildirmesi gerekir. Aksi takdirde tapuyu çalan kişiler sahte kimlik veya vekaletname düzenleyerek taşınmazı bir başka kişiye satabilirler.

Bir diğer koşul ise tapu senedinin eskidiği ve fiziksel hasar aldığı durumlardır. Bu gibi durumlarda vatandaşlar istedikleri zaman tapu yenileme işlemi yaptırabilirler.

Tapu yenileme ücreti ne kadardır ve gerekli evraklar nelerdir?

 

Tapu senedinin yenilenmesinin 2017 yılı harç rakamlarına göre 7.60 TL gibi cüzi bir masrafı vardır. Tapu yenileme ücreti işlem yapılmadan önce vezneye yatırılmalıdır. Daha sonra işlemler kolayca tamamlanabilir.

Tapu işlemlerinin eksiksiz bir biçimde tamamlanabilmesi için en yakın tapu dairesine nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi ile başvurmak yeterli olur. Taşınmazın ada/parsel/pafta numaralarını bilmeye dahi gerek kalmadan sadece T.C kimlik numarası ile taşınmazın yeri kolayca saptanabilir.

Tapu yenileme işlemleri sadece mevzu bahis taşınmazın sahibi tarafından çıkarttırılabilir. Şayet, taşınmazın sahibi vefat ettiyse mirasçılar, mirasçılık belgesi ve veraset ilamı ile yeni bir tapu senedi çıkartabilirler.