Konutta "sattım gitti" tarihe karışıyor

Konutta

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun`un, inşaat-konut sektöründe yaşanan sıkıntıların önüne geçecek düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

Maketten konut satışında tüketici lehine önemli imkanlar tanındığını dile getiren Kolçak, "Tüketiciler, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde neden göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satıştan cayma ile yüzde 2  tazminat ödeyerek konut teslim anına kadar sözleşmeden dönebilme hakkına sahip olacak" diye konuştu.
      
Cayma hakkını kullanacak olan tüketicinin, bildirimi noter ya da iadeli taahhütlü şekilde yazılı olarak satıcıya bildirmesi gerekeceğine dikkati çeken Kolçak, şöyle devam etti:
      
"Yeni kanunla konutta satıcıların `sattım gitti` anlayışı tarihe karışıyor. Satış yaptıktan sonra teslime kadar geçen sürede taahhütlerini yerine getirmeyen satıcı, tüketicinin her hangi bir ceza ödemeden cayma hakkını kullanmayı tercih edeceğini bilmelidir. Kredi ile alınan konutlarda ise cayma süresi sonunda kredi sözleşmesi yürürlüğe girer. Cayma hakkı süresi içinde konut finansman kuruluşu tüketiciden hiçbir isim altında masraf talep edemeyecek. Cayma hakkını kullanan tüketiciye varsa ödediği tutar ve borç altına sokacak tüm belgeler cayma bildirimini takiben 14 gün içinde iade edilecektir. Satıcı cayma konusunda tüketiciyi bilgilendirdiğini ispatlamakla yükümlüdür."
      
Konutu kredi kullanarak alan vatandaşların, sözleşmeden dönmesi halinde bankaya ödediği tutarı, bildirimi takiben en geç 90 gün içinde hiçbir kesinti olmadan konut finansmanı kuruluşundan iade alabileceğini vurgulayan Kolçak, "Bu durumda vatandaş 10 gün içinde haklarını geri verir" ifadesini kullandı.
      
Maketten konut satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyeceğini belirten Kolçak, şunları kaydetti:
      
"Konutun devir ve teslimi, kat mülkiyetine geçmesi ve tüketici adına tescili ile olur. Kat irtifakına konu konutun tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle konutun kullanım hakkının da tüketiciye devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılır. Satıcı tüketicilere verilen tanıtım broşürleri ile gazete, televizyon, internet sayfası ve benzeri mecralarda yapılan tanıtımlarda fiyat bilgisine yer vermesi durumunda bağımsız bölüm net alanını göstermelidir. Projede yapılan değişiklikler nedeniyle cayma hakkını kullanmak isteyen tüketiciden konut satışı dolayısıyla oluşacak vergi, harç, tazminat gibi hiçbir isim adı altında masraf istenmeyecek."
      
Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacağını ifade eden Kolçak, "Maketten konut satışının tapu siciline şerh edilmesi ve satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Satıcı, bu şekilde geçerli bir sözleşme yapmamış ise konut alıcısından herhangi bir isim altında ödeme yapmasını ya da onu borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez" dedi.
AA