TOKİ`DEN RİZE AÇIKLAMASI

TOKİ`DEN RİZE AÇIKLAMASI

TOKİ, Rize Merkez Hamamderesi ve Hayrat Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesiyle ilgili şu açıklamada bulundu.

Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında yayımlanan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Rize Belediyesi işbirliğinde yürütülen, “Rize Merkez Hamamderesi ve Hayrat Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesiyle” ilgili haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
 
Haberlerde, “Proje çalışmalarının durdurulduğu, kira yardımlarının 18 ay sonra ödenip ödenmeyeceğinin belirsiz olduğu, kira yardımında artış yapılıp yapılmayacağı, konut projelerinin revize edilmesi ile ilgili vatandaşların bilgilendirilmediği” gibi kamuoyunda yanlış algılamalara yol açabilecek gerçek dışı iddialarda bulunulmuştur. 
 
Rize Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, İdaremiz ile Rize Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 14 Ekim 2011 tarihli ön protokol ve 21 Şubat 2012 tarihli ana protokol kapsamında başlatılmıştır.
 
Proje kapsamında Hamamderesi mevkiinde 7,8 hektar, Hayrat Mahallesi’nde ise 1,3 hektar yüzölçüme sahip alanların dönüştürülmesi, böylelikle çarpık yapıların yerine doğal afetlere dayanıklı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla birlikte 826 konutluk prestijli bir proje yapımı planlanmıştır. 
 
Projede hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri tamamlanmış, 562 konut karşılığı uzlaşma sağlanmıştır. Akabinde Rize Belediye Başkanlığı tarafından yıkım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje alanında konut karşılığı anlaşma sağlanıp, taşınmazının yıkımı gerçekleşen hak sahiplerine, geçici iskânlarının kira bedellerini desteklemek amacıyla, TOKİ ve Rize Belediye Başkanlığı tarafından aylık 400 lira kira yardımı yapılmaktadır. Kira yardımları vatandaşlara yeni konutları teslim edilinceye kadar sürdürülecektir. 
 
Uzlaşma görüşmelerinin ardından değişik sebeplerle (çoklu hissedarlık, kişilere ulaşılamaması, veraset durumları vb.) anlaşma sağlanamayan vatandaşların taşınmazlarının edinimi için 19/05/2012 tarih 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16/04/2012 tarih 2012/3099 sayılı Bakanlar Kurulu’nca alınan acele kamulaştırma kararına istinaden mahkeme yoluyla kamulaştırma işlemlerine Belediye tarafından başlanılmıştır. Mahkemelerce el koyma kararları, protokol gereği İdaremizce yapılan nakdi ödemeye istinaden verilmiştir. 
 
Bu sebeple kamulaştırma sürecinde mahkemenin karara bağladığı dosyalarda İdaremizce ödenmeyen bir kamulaştırma bedeli bulunmamaktadır. 
 
Hak sahipleri ile yapılan görüşmeler öncesi Rize Belediyesi’nce hazırlatılan projelerde Hamamderesi mevkii ve Hayrat Mahallesi’nde yüksek katlı tasarım, zemin+6 kat, zemin+7 kat ve zemin+9 kat olarak revize edilmiştir. Bu değişiklik, hak sahipleri ile yapılan uzlaşma görüşmelerinde imzalanan muvafakat senedi hükümleri doğrultusundadır. 
 
Projelendirme çalışmaları son aşamasına gelmiş olup, konutların hak sahiplerine teslimi için en kısa sürede ihale çalışması gerçekleştirilecektir.  
KAYNAK:www.hurriyetemlak.com